Coaching

Ondernemingsraad

Soms is het nodig om de gehele ondernemingsraad te coachen op de eigen werkplek. Trainen alleen is dan niet voldoende. Dit kan door een paar maal aanwezig te zijn tijdens een vergadering. Ik geef hier dan direct punten aan die goed gaan, maar ook zaken die beter kunnen. Hierdoor kan een OR-team nog sneller resultaten bereiken met wat ze geleerd hebben.

Dagelijks bestuur van de OR of alleen de voorzitter

Vanuit deze rol heb je een rare "leidinggevende" rol. Hiërarchisch ben je geen leidinggevende van de ondernemingsraad, maar er worden wel dingen van je verwacht die passen bij een leidinggevende. Hoe pak je dit nu optimaal aan zodat alle partijen zich er goed bij voelen.

Ambtelijk secretaris

Menig ondernemingsraad heeft de luxe om te mogen werken met een ambtelijk secretaris. De spin in het web. Als deze hiervoor geen of onvoldoende opleiding heeft gevolgd, dan is het goed om deze medewerker een stukje coaching aan te bieden zodat hij of zij weet hoe een ondernemingsraad werkt, hoe dit team het beste ondersteund kan worden en welke tools daar voor nodig zijn. Afhankelijk van de kennis en de vraag kan een coaching traject worden ingezet. Dit maakt dat niet alleen de ambtelijk secretaris plezier aan het werk heeft, maar dit zal zeker ook zijn uitwerking hebben op de ondernemingsraad. En dan gaan we nog een stap verder, want ook de bestuurder zal dit in het overleg gaan merken. En dit komt weer ten goede aan de relatie en werksituatie.