Irene Ouwersloot

Een praktijktrainer. Leren door doen. Niet moeilijker maken dan het is. Zeggen wat er gezegd moet worden op basis van respect voor de ander. Helder en duidelijk. Energiek en altijd in voor actualiteiten. Interactie en sparren met de OR leden en hun bestuurders/HRM-ers etc. Kwaliteitsonderzoek OR-scholing GBIO (KOOS) toont aan dat ik 98 procent scoor op tevredenheid.

Klanten geven aan dat ze 100% rendement halen uit mijn trainingen. Een resultaat waar ik uiteraard enorm trots op ben, maar bijna niet te verbeteren is! Naast trainer/adviseur voor ondernemingsraden werk ik freelance als ambtelijk secretaris. Vind er gewoon wat van! En dat op basis van voldoende informatie en onderbouwd met goede argumenten.

Ouwersloot Coach Medezeggenschap:

  • Staat voor kwaliteit
  • Is geregistreerd als MZ-opleider in het register voor MZ-opleiders (www.mzopleiders.nl) Dit houdt in dat er jaarlijks een aantal scholingen en intervisiebijeenkomsten gevolgd moeten worden om actueel te blijven binnen het vakgebied.
  • Is ingeschreven in het register van het CRBKO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Naast de erkenning heeft dit als bijkomend effect dat Ouwersloot Coach Medezeggenschap een erkende instelling is als bedoeld in de Europse BTW-richtlijn. Deze bepaalt dat de opleidingsactiviteiten BTW-vrij zijn.
  • Is lid van de BVMP Beroepsvereniging Van Medezeggenschapsprofessionals en volgt de door de vereniging opgestelde gedragscode.
  • Kan mede door hiervoor te zijn opgeleid een vertaalslag maken voor beelddenkers.
  • En is door de combinatie van zowel OR trainer als ambtelijk secretaris goed in staat om vertaalslagen te maken naar de praktijk.