Arbo

Arbo De OR mag zich met alles bezig houden waarbij je maar enigszins kunt denken aan arbeidsomstandigheden. Of dit nu de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is, de vertrouwenspersoon, de preventiemedewerker, het contract met een Arbo dienst, medewerkerstevredenheidsonderzoek, PSA (Psycho Sociale Arbeidsbelasting) het verzuimprotocol etc. Allemaal zaken die raakvlakken hebben met de arbeidsomstandigheden. Ik zal de OR laten zien dat al deze punten inderdaad raakvlakken hebben en zich bevinden in een cyclus met de bedoeling dat het één het ander volgt zodat er een continu proces is en daarmee optimale aandacht voor arbeidsomstandigheden. Doen!