Category Archives: Artikelen

Wetswijziging Arbowet 1 juli 2017

Inleiding De overheid heeft gemeend de arbowet op specifieke delen te wijzigen. Zij zegt daarover het volgende: “De arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking wordt van steeds groter belang. Tegen die achtergrond stelt de regering enkele aanpassingen van de Arbeidsomstandighedenwet voor; in het bijzonder met betrekking tot de betrokkenheid van werkgevers en…
Lees meer